Data Software Engineering

Specijalizovani napredni kurs fokusiran na analizu podataka, upravljanje bazama podataka, napredne tehnike Big Data obrade i primenu Cloud tehnologija.
3 meseca
140 sati nastave
Offline
učionica u Novom Sadu
80.000 rsd
ukupna cena kursa
Prijave u toku
početak kursa jesen 2024.

Data Engineering kao tvoja prednost

Data Software Engineering kurs nije za početnike i one koji nemaju iskustva u programiranju. Za pohađanje kursa je potrebno predznanje i to: dobro poznavanje OOP i GIT, iskustvo kodiranja u jednom od programskih jezika Java, Python, C# ili PHP.
Po završetku naprednog Data Software Engineering kursa neki od mogućih pravaca u karijeri su: Data Engineer, Big Data Developer, Cloud Data Engineer, Data Architect, Data Pipeline Specialist
Naši kursevi zahtevaju tvoju potpunu posvećenost, angažovanje i uključuju intenzivan rad, kako u toku samog predavanja tako i kod kuće.
Kako početi?
Šta je sledeće?
Intenzivni kurs
02.
01.
03.

Program kursa

Osnove rada u Linuxu
Scripting: Bash, Shell
Osnove Python programskog jezika
Trajanje kursa:
12 nedelja

Zašto Data Software Engineering?

Podaci su ključni resurs u današnjem poslovnom okruženju, a stručnjaci za obradu podataka su neophodni za analizu, interpretaciju i upravljanje ovim informacijama. Sa našim kursom, imaćete mogućnost da se istaknete u konkurenciji, jer poslodavci sve više cene stručnjake koji mogu efikasno manipulisati podacima radi informisanog donošenja poslovnih odluka.
SQL
Uvod u DevOps (Docker, Kubernetes, CI, CD)
Modeliranje podataka i arhitketura podataka
NoSQL
Big Data
Cloud osnove (AWS, Azure)
Apache Spark (Code, SQL, ML, Streaming)
Apache Kafka
Apache Hadoop
Elastic stack
Data flow, pipelining and orchestration
Izrada finalnog projekta
140 sati

Moć podataka u tvojim rukama

Preduslov za upis
Mentorstvo
U učionici
Prijavi se danas
Iskustvo kodiranja sa jednim od sledećih programskih jezika: Java, Python, C#, PHP, dobro poznavanje OOP, GIT.
Napomena: dovoljan je završeni osnovni kurs na Vivify Academy sa minimum 60% uspeha
Predavači su iskusni programeri i vodiće te kroz kurs uz vredne savete iz prakse. Na kraju kursa se radi na završnom projektu
Napredni Data Software Engineering kurs je isključivo offline kurs. Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa u učionici. Održava se u Novom Sadu
Zbog garancije kvaliteta ograničili smo broj polaznika po kursu. Osiguraj mesto iskazivanjem zainteresovanosti za pohađanje kursa
Mogućnosti za razvoj karijere
Neki od mogućih pravaca karijere za osobe sa veštinama koje stiču kroz Data Software Engineering napredni kurs. Važno je istaći da ove uloge zahtevaju kontinuirano učenje i prilagođavanje kako bi se pratili tehnološki trendovi i zahtevi industrije.
Data Engineer
Izgradite i održavajte sisteme za obradu velikih količina podataka koristeći Spark, Kafka, Hadoop, Elastic Stack i transformišite ih u korisne informacije za analizu i strateške poslovne odluke.
Koristite napredne tehnike za obradu Big Data setova, uključujući programiranje u Pythonu, SQL, Apache Spark za analizu, mašinsko učenje (ML) i streaming obradu podataka.
Implementirajte Cloud osnove (AWS, Azure) za skladištenje, analizu i vizualizaciju podataka u Cloud okruženjima, uz primenu DevOps principa za automatizaciju i upravljanje infrastrukturom.
Razvijajte efikasne data flow procese, pipelining i orchestration koristeći alate poput Apache Kafka, omogućavajući organizacijama da automatski obrade, transformišu i distribuiraju podatke.
Kreirajte arhitekture podataka i modelirajte podatke kako biste podržali potrebe organizacija u analizi i donošenju poslovnih odluka. Ova uloga zahteva razumevanje modeliranja podataka i arhitekture, kao i primenu najboljih praksi za efikasno upravljanje podacima.
Data Architect
Big Data Developer
Data Pipeline Specialist
Cloud Data Engineer
Cena 80.000 rsd
Mogućnost plaćanja u više mesečnih rata

Kompanije
Neke od kompanija u kojima su se zaposlili polaznici koji su uspešno završili naše kurseve
Ako je ovo kurs za tebe, prijavi se!
Pre nego što se prijaviš, pogledaj šta tačno program kursa podrazumeva i kakvo je predznanje potrebno. Po primljenoj prijavi, kontaktiraćemo te putem mejla. Kurs se održava u Novom Sadu.